Đặt Lịch Tư Vấn

Sứ mệnh của VIEC là giúp doanh nghiệp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Đặt ngay một cuộc tư vấn – miễn phí giờ đầu, với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu thêm cơ hội kinh doanh tại Châu Âu hoặc bất kỳ mối quan tâm nào về quy trình nhập khẩu và xuất khẩu ở Việt Nam và Hà Lan. 

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào bạn cũng có thể Liên hệ ngay tại đây!

Email : info@viec.nl

Số Điện Thoại: +31 (0) 642049998
                          +31 (0) 24 6794355

Meijhorst 6002, 6537 KT Nijmegen, The Netherlands

Số Đăng Ký Kinh Doanh (KVK number): 54699002

Cập Nhật Thông Tin Thị Trường Châu Âu

Tìm hiểu về xu hướng thị trường mới nhất trong ngành xuất nhập khẩu, để khám phá cơ hội kinh doanh mới tại Châu Âu (Hà Lan).

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội