Liên hệ

Gửi câu hỏi bất kỳ ở đây

Mọi thắc mắc về vấn đề xuất nhập khẩu với đối tác Châu Âu, xin hay liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới

Email : info@viec.nl

Điện thoại:

  • +31 (0) 642049998
  • +31 (0) 24 6794355

Meijhorst 6002, 6537 KT Nijmegen, The Netherlands

Số đăng ký kinh doanh: 54699002